Book your hotel
Choose your hotel
28
May
2023
29
May
2023
2 Adults
0 Children

Housekeeping Supervisor

Summary Reporting directly to the General Manager, the Housekeeping Supervisor is responsible for the overall cleanliness of the guest rooms and public areas. Personal Attributes and skills required
 • Have 2 years’ experience in a similar role within the hospitality industry.
 • Have good command of the English language, spoken and written.
 • Be computer literate and able to work on MS Office applications.
 • Have the ability to plan, organize and delegate tasks.
 • Have a passion for Customer Service
 • Problem solving skills
 • Be well-organized and possess good time management skills.
Responsibilities
 • Supervise and delegate tasks to housekeeping staff to ensure utmost cleanliness of guest rooms, offices and public areas
 • Maintain any housekeeping supply rooms and place orders for more supplies.
 • Deal with any requests given by other departments in relation to housekeeping.
 • Give training to new housekeeping employees on Hotel Standards, Health and Safety and Company Values.
 • Ensure the delivery of great guest service by Housekeeping employees at all times.
 • Communicate effectively with guests if needed.
 • Handle and report all guest complaints.
 • Ensure guest rooms are ready by the specific times allocated.
 • Do necessary day to day paperwork.
 • Report any maintenance needs in rooms or public areas to the maintenance department.
 • Report any incidents to the General Manager and be familiar with emergency and evacuation procedures.
 • Perform any other duties required as instructed by the General Manager
  Summary Podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Hotelu, Housekeeping Supervisor/ Inspektor ds. utrzymania czystości jest odpowiedzialny za ogólną czystość pokoi gościnnych i pomieszczeń ogólnodostępnych. WYMAGANE CECHY OSOBISTE I UMIEJĘTNOŚCI • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży hotelarskiej; • Dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie; • Znajomość obsługi komputera i umiejętność pracy w aplikacjach MS Office; • Posiadać umiejętność planowania, organizowania i delegowania zadań; • Mieć pasję do obsługi klienta; • Umiejętność rozwiązywania problemów; • Dobra organizacja pracy i umiejętności zarządzania czasem. Obowiązki • Nadzorowanie i delegowanie zadań personelowi sprzątającemu w celu zapewnienia najwyższej czystości pokoi gościnnych, biur i miejsc ogólnodostępnych; • Utrzymanie pomieszczeń zaopatrzenia w niezbędne produkty i składanie zamówień na więcej materiałów; • Zajmowanie się wszelkimi prośbami innych działów związanych z utrzymaniem czystości; • Przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników sprzątających w zakresie standardów hotelowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wartości firmy; • Zapewnienie doskonałej obsługi gości przez personel sprzątający przez cały czas; • Skutecznie komunikowanie się z gośćmi w razie potrzeby; • Obsługa i raportowanie wszystkich skarg zgłaszanych przez gości; • Upewnienie, że pokoje dla gości są gotowe na określoną godzinę; • Wykonywanie niezbędnej codziennej pracy biurowej; • Zgłaszanie wszelkich potrzeb konserwacyjnych w pokojach lub miejscach ogólnodostępnych do działu konserwacji; • Zgłaszanie wszelkich incydentów Dyrektorowi Hotelu i zapoznanie się z procedurami awaryjnymi i ewakuacyjnymi; • Wykonywanie wszelkich innych obowiązków wymaganych przez Dyrektora Hotelu.