Book your hotel
Choose your hotel
28
May
2023
29
May
2023
2 Adults
0 Children

Receptionist

Praca z ludźmi jest dla Was przyjemnością, a nowe wyzwania motywują Was do działania? Szukamy uśmiechniętych i otwartych osób, które swoją dobrą energią i pozytywnym podejściem do życia potrafią zarazić innych. U nas wszystko jest możliwe. IBB Hotel Gdańsk to miejsce, do którego zaglądają ludzie z całego świata – czas na Ciebie! Obecnie poszukujemy osób do pracy na stanowisko:

Recepcjonista/Recepcjonistka

Wymagamy:

• Wysokiej kultury osobistej oraz pozytywnego usposobienia

• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

• Gotowości do pracy zmianowej

• Samodzielności w działaniu i dobrej organizacji pracy

• Pozytywnej prezencji i konstruktywnej komunikacji w relacjach zawodowych

• Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze będzie atutem

Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,

• pracę opartą na wzajemnym szacunku i miłej atmosferze

• szkolenia zawodowe, możliwość rozwoju zawodowego w ramach sieci hoteli w Polsce i zagranic

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Working with people is a pleasure for you, and new challenges motivate you to act? We are looking for smiling and open-minded people who can infect others with their good energy and positive approach to life. Everything is possible with us. IBB Hotel Gdańsk is a place visited by people from all over the world - it's your time! We are currently looking for people to work for the position: Receptionist (M/F)

We require:

• High personal culture and a positive attitude

• Very good command of the English language

• Willingness to shift work

• Independence and good organization of work

• Positive presence and constructive communication in professional relationships

• Experience in direct service will be an asset

We offer:

• Full time or part time contract

• work based on mutual respect and a pleasant atmosphere

• training, the possibility of professional development within the hotel chain in Poland and abroad

We reserve the right to contact only selected people.